top of page

ต้อนรับคณะกรรมการบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมสำนักงานบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ความร่วมมือของของธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทยธนชาต โดยนำศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีขององค์กรร่วมวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน Blockchain ให้กับสังคมไทยเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ และพร้อมที่จะเติบโตและแข่งขันในโลกธุรกิจดิจิทัล

ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท , คุณธวัชชัย ชีวานนท์ รองประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ของ BCI โดยมี คุณสิริวัฒน์ เกียรติเจริญสิน ผู้จัดการใหญ่ และบุคลากร BCI ทุกท่านร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการอย่างอบอุ่น“คุณสิริวัฒน์ เกียรติเจริญสิน” ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้บอกเล่าถึงความสำเร็จของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงเป้าหมายและแนวทางขับเคลื่อนองค์กร ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ให้แก่คณะกรรมการที่เข้าเยี่ยมชมได้รับทราบ

ที่ผ่านมา โครงการ e-LG ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้ธุรกรรมมีความปลอดภัยสูง ไม่สามารถปลอมแปลงเอกสารได้ รวมทั้งสามารถกำหนดมาตรฐานของหนังสือค้ำประกันบนแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้รับผลประโยชน์ได้รับหนังสือค้ำประกันที่มีมาตรฐานเดียวกัน มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนรับส่งเอกสารที่เสียเวลา ช่วยลดการใช้กระดาษ สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจตามแนวคิด ESG (Environmental, Social, Governance) เพื่อการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน BCI มีธนาคารสมาชิกใช้บริการแล้วกว่า 18 ธนาคาร และ ผู้รับผลประโยชน์ที่รับหนังสือค้ำประกันกว่า 170 องค์กร ประกอบด้วยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมบัญชีกลาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ปัจจุบันยังคงมีหน่วยงานผู้สนใจ เข้าใช้บริการ e-LG อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ BCI ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาบริการใหม่ล่าสุด ที่จะเริ่มให้บริการในช่วงปลายปี 2565 นี้ อย่างบริการหนังสือรับรองทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชน Electronic Bank Confirmation on Blockchain (eBC) ซึ่งเป็นโครงการที่อาศัยการต่อยอดเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ BCI ให้บริการอยู่ มาช่วยยกระดับการร้องขอเอกสารเพื่อตรวจสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ตรวจสอบบัญชีสามารถร้องขอหนังสือยืนยันยอดจากธนาคารผ่านบริการ eBC และ นำข้อมูลใช้ประกอบการตรวจสอบบัญชี ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วในส่วนของการย้ายสำนักงานแห่งใหม่นั้น คุณสิริวัฒน์ เกียรติเจริญสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ครอบครัว BCI มีการขยายใหญ่ขึ้น เพื่อให้สอดรับกับธุรกิจที่กำลังเติบโต โดยเราให้ความสำคัญกับสถานที่ทำงานเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยการเลือกสถานที่ของเรานั้น ได้เปิดโอกาสให้พนักงานส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เพื่อเลือกสถานที่ ซึ่งทุกคนมองว่ามีความเหมาะสม” ซึ่ง “มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์” อาคารสำนักงานบนศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ทำเลย่านศูนย์กลางธุรกิจและการศึกษา ในรูปแบบ Private Co-Working Space ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ พร้อมพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถทำงานร่วมกันได้ และมีพื้นที่รองรับการสำหรับการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่นอกจากนี้ ยังมี Sky Café และ Outdoor Zone สำหรับพนักงานที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานให้รู้สึกผ่อนคลาย สามารถชมวิวสวยๆของเมืองแบบพาโนรามา และยังมี Snack เครื่องดื่มต่างๆ ไว้ให้บริการสำหรับพนักงานของเราอีกด้วย“เรื่องการเดินทางมาทำงานของพนักงานก็เป็นสิ่งสำคัญ ในปัจจุบัน Lifestyle ของคนเปลี่ยนไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราจึงอยากเน้นการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ต้องสะดวกสำหรับพนักงานส่วนใหญ่ ที่นี่จึงตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี” คุณสิริวัฒน์กล่าวเสริม โดย BCI Office ของเราสามารถเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ หรือเดินทางโดยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกช่องทางการเดินทางสู่ BCI Office

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : สถานีสามย่าน ทางออกที่ 2

รถไฟฟ้า BTS : สถานีสยาม ต่อ Shuttle Van บริการรับ - ส่งฟรี ณ Center Point of Siam Square

Bus : ป้ายด้านหน้าศูนย์ฯ ฝั่งถนนพญาไท สาย 25, 29, 34, 36, 40, 47, 50, 93, 177, 187, 501, 529, 542 ป้ายด้านหน้าจามจุรีสแควร์ สาย 4, 21, 45, 46, 67, 93, 109, 141, 507

รถยนต์ส่วนตัว : มีที่จอดรถบริการทั้งรายชั่วโมง รายเดือน รวมทั้งชุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย
“BCI ตระหนัก ว่าพนักงานคือส่วนสำคัญที่สุดขององค์กร พร้อมสนับสนุนและให้โอกาสพนักงานได้เรียนรู้เติบโตพัฒนาไปด้วยกัน สร้างโอกาสแสดงศักยภาพ มุ่งสร้างความแตกต่าง กล้าคิด กล้าลงมือทำ เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า ด้วยการทำงานที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทาย พร้อมสนับสนุนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก พร้อมด้วยบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางการเงินโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้สอดรับกับโลกยุคดิจิทัล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแห่งโลกอนาคต มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน” ท่านประธานกรรมการ กล่าวทิ้งท้ายแก่พนักงานทุกคและนี่คือการเยี่ยมชมสำนักงานใหม่ของ BCI ที่พร้อมเปิดรับทุกโอกาสและการเรียนรู้สำหรับทุกคน หากสนใจอยากร่วมงานกับพวกเรา สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่ contact@bci.co.th แล้วเจอกันนะทุกคน !!!

Comments


bottom of page