header-bg.png

เทคโนโลยีบล็อกเชน​

ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ระบบทั้งสองฝ่ายสามารถทำธุรกรรมระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อถือตรวจสอบและจัดเก็บได้อย่างถาวร

ความได้เปรียบ

ปฏิวัติเทคโนโลยี

แนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ นำวิสัยทัศน์ธุรกิจเข้าสู่ยุคนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

แพลตฟอร์มที่ปลอดภัย

บล็อกเชนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ทั้งยังรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยจากแฮกเกอร์หรือจากการบุกรุก

ความโปร่งใส

เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้ใช้ระบบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขธุรกรรมนั้นๆ ได้
นำมาสู่การสร้างความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นในข้อมูลระดับสูงสุด

มีประสิทธิภาพ

ประมวลผลเอกสารได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน
ช่วยลดข้อผิดพลาดอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์

รวดเร็ว

ช่วยให้สร้างและเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยกระบวนการอัตโนมัติ, การจัดการเอกสารทำได้อย่างรวดเร็ว 

ช่วยลดต้นทุน

ลดขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารและการกรอกข้อมูล ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร

บริษัท

ความช่วยเหลือ

© 2019 BCI (Thailand) Co., Ltd.

319 อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้น 25 ห้อง 9-12 ถนนพญาไท

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2029 0200

  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • YouTube - วงกลมสีขาว
  • LinkedIn - วงกลมสีขาว