header-bg.png

บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เกิดจากความร่วมมือของธนาคารรัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่งภายใต้โครงการ Thailand Blockchain Community Initiative โดยมีธนาคารผู้ร่วมลงทุนทั้งสิ้น 6 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารทหารไทย ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนำศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีขององค์กรร่วมวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน Blockchain ให้กับสังคมไทยเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ และพร้อมที่จะเติบโตและแข่งขันในโลกธุรกิจดิจิทัล

 

บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เกิดจากความร่วมมือของ

ธนาคารผู้ร่วมลงทุนทั้งสิ้น 6 ธนาคาร ประกอบด้วย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารทหารไทย

ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

นำศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีขององค์กรร่วมวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน Blockchain ให้กับสังคมไทยเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ และพร้อมที่จะเติบโตและแข่งขันในโลกธุรกิจดิจิทัล

 

ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ระบบทั้งสองฝ่ายสามารถทำธุรกรรมระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อถือตรวจสอบและจัดเก็บได้อย่างถาวร

วิดีโอแนะนำบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชน

 
 

บริษัท

ความช่วยเหลือ

© 2019 BCI (Thailand) Co., Ltd.

319 อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้น 25 ห้อง 9-12 ถนนพญาไท

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2029 0200

  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • YouTube - วงกลมสีขาว
  • LinkedIn - วงกลมสีขาว