ไทย เปิดตัว บ.บีซีไอ ออกหนังสือค้ำประกันบน Blockchain รายแรกของโลก

แบงก์ชาติ ร่วมกับ ธนาคารพาณิชย์ 22 แห่ง เปิดตัว บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) ในฐานะผู้ให้บริการออกหนังสือค้ำประกัน บนบล็อกเชน รายแรกของโลก หลังประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบ ช่วยลดต้นทุนดำเนินการ และความเสียหาย จากการปลอมแปลงเอกสาร  พร้อมตั้งเป้าขยายผู้ใช้บริการ ร้อยละ 50 ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมด มูลค่ากว่า 1.35 ล้านล้านบาทต่อปีในการทำสัญญาทางธุรกิจใด ๆ ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาจมีการขอเรียก หนังสือค้ำประกัน หรือ แอลจี แทนการวางเงินสด หรือ พันธบัตร เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อลดความเสี่ยงถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา โดยธนาคารที่เป็นผู้ออกแอลจี จะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้น ส่งผลให้ธุรกรรมประเภทนี้ มีกระบวนการตรวจสอบเอกสาร 3 ฝ่าย ระหว่างผู้ขอออกแอลจี คู่ค้า และธนาคารพาณิชย์  ซึ่งใช้เวลาทำงานมาก สร้างภาระและต้นทุนในการทำธุรกิจสูง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานสัมมนา Blockchain the Series at BOT ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พ.ค.62  เพื่อเป็นเวทีในกำรเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านพัฒนาการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain หรือ Distributed Ledger Technology ในหลากหลายรูปแบบ


ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แบงก์ชาติ ได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง ดำเนินโครงการ Thailand Blockchain Community Initiative เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เป็นตัวกลางตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ระหว่าง 3 ฝ่าย ก่อนตั้งบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนิติบุคคลกลาง ให้บริการออกแอลจี บนบล็อกเชนครั้งแรกของโลก โดยฝีมือคนไทย และผู้บริหารสถาบันการเงิน กว่า 200 คน ร่วมกันพัฒนาและผลักดันจนประสบความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศ