Thailand Blockchain Community Initiative

Trusted Zero-Trusted Network

news-03.png

16 พฤษภาคม 2563

ไทย เปิดตัว บีซีไอ ออกหนังสือค้ำประกัน

บน Blockchain รายแรกของโลก

ข่าวสาร บีซีไอ 

section-02.png

ภายใน 5 ปี

BCI ตั้งเป้าหมายที่จะขยายการการให้บริการของเรา

ให้ครอบคลุม 80% ของจำนวน LG ทั้งหมดในตลาดไทย

ด้วยมูลค่าประมาณ

OVER

1.35

TRILLION BAHT

50,000

LGS/YEAR

บริษัท

ความช่วยเหลือ

© 2019 BCI (Thailand) Co., Ltd.

319 อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้น 25 ห้อง 9-12 ถนนพญาไท

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2029 0200

  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • YouTube - วงกลมสีขาว
  • LinkedIn - วงกลมสีขาว