Thailand Blockchain Community Initiative

Trusted Zero-Trusted Network

news-03.png

16 พฤษภาคม 2563

ไทย เปิดตัว บีซีไอ ออกหนังสือค้ำประกัน

บน Blockchain รายแรกของโลก

ข่าวสาร บีซีไอ 

section-02.png

ภายใน 5 ปี

BCI ตั้งเป้าหมายที่จะขยายการการให้บริการของเรา

ให้ครอบคลุม 80% ของจำนวน LG ทั้งหมดในตลาดไทย

ด้วยมูลค่าประมาณ

OVER

1.35

TRILLION BAHT

50,000

LGS/YEAR