top of page

บีซีไอฯ จัดกิจกรรม CSR ร่วมอาสา ทำความดีเพื่อสังคม ณ มูลนิธิบ้านคุณพ่อเรย์ พัทยา จ.ชลบุรี

            วันที่ 27 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท บีซีไอฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เช่น น้ำมันพืช ซีอิ้วขาว น้ำปลา น้ำตาลทราย นมจืด อาหารแห้ง และค่าสาธารณูปโภคฯ ให้แก่มูลนิธิบ้านคุณพ่อเรย์ พัทยา จ.ชลบุรี รวมถึงได้นำไอศกรีมกะทิสดไปเลี้ยงน้องๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ในเครือมูลนิธิบ้านคุณพ่อเรย์อีกด้วย ซึ่งเป้าหมายของทางศูนย์คือให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว โดยให้ที่พักอาศัยที่ปลอดภัย อาหารที่มีคุณภาพ และได้รับการศึกษา เป้าหมายสูงสุดคือเด็กๆ สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้

            บริษัท บีซีไอฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งของการปันน้ำใจสู่สังคม โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือการเติบโตของเยาวชนและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ ต่อไปได้

Comments


bottom of page